Privatumo politika

1. Ką reiškia ši Privatumo politika?

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją apie tai, kaip taškU (toliau – Duomenų valdytojas), tvarko Jūsų asmens duomenis gautus: (i) Jums naudojantis internetine svetaine https://www.tasku.lt (toliau – Interneto svetainė); (ii) mums vykdant konkursus socialiniuose tinkluose; (iii) mums vykdant tiesioginę rinkodarą; (iv) siekiant užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugą ir veiklos tęstinumą; (v) siekiant įvykdyti sutartis, sudarytas tarp mūsų ir kontrahentų – juridinių asmenų; (vi) Jums lankantis Interneto svetainėje ar mūsų socialinės žiniasklaidos tinklų paskyrose. Toliau visi nurodyti asmenys, kurių duomenis tvarko Duomenų valdytojas vadinami – Duomenų subjektais.

2. Apie Duomenų valdytoją

Duomenų valdytojas yra Ugnė Bejerė, valdanti preikinį ženklą “taškU” pagal indivudualios veikslo pažymą. Kontaktinis el. paštas asmens duomenų apsaugos klausimais help@tasku.lt.

3. Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia Duomenų valdytojo apie Duomenų subjektą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Duomenų subjekto asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Duomenų subjekto vardą, pavardę, adresą,el. Pašto adresą, telefono numerį, kurią apie Duomenų subjektus Duomenų valdytojas renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Duomenų subjekto sutikime ar susitarime su Duomenų valdytoju nurodytų tikslų.

Mes norime pažymėti, kad priklausomai nuo Jūsų atliekamų veiksmų Interneto svetainėje ar mūsų socialinėse paskyrose, priklausys ir Duomenų valdytojo tvarkomų Jūsų asmens duomenų apimtis, tikslai, o taip pat ir pagrindai.

4. Asmens duomenys, kurie tvarkomi teikiant/gaunant elektronines paslaugas (vartotojo paskyra)

Jums nusprendus tapti Internetinės svetainės registruotu vartotoju, mes tvarkysime Jūsų asmens duomenis reikalingus elektroninių paslaugų teikimo sutarčiai (vartotojo paskyra) vykdyti bei su Jumis susisiekti kilus klausimams dėl sutarties vykdymo. Duomenys kuriuos naudosime: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, adresas, įsigytos, įsimintos prekės. Duomenų subjektų, kurie veikia kaip juridinių asmenų darbuotojai, įgalioti atstovai tvarkysime tokius papildomus duomenis, kaip įmonės pavadinimas, adresas, įmonės registracijos numeris ir mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies B punktas (sutarties įvykdymas arba siekis imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį).

Mes saugome Jūsų duomenis tol, kol panaikinama Jūsų vartotojo paskyra, arba kai prie paskyros nebuvo prisijungta 5 metus.

5. Asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums įsigyjant prekes Interneto svetainėje

Siekiant tarp mūsų ir Jūsų sudaryti bei įvykdyti Pardavimo sutartį, o taip pat siekiant su Jumis susisiekti kilus klausimams dėl Pardavimo sutarties vykdymo, mes tvarkysime tokius Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, pristatymo vietos adresas, telefono numeris, atsiskaitymo duomenys (banko sąskaitos numeris ir pan.), informacija apie įvykdytus, atmestus ar nepavykusius mokėjimus, informacija apie prekių grąžinimą. Duomenų subjektų, kurie veikia kaip juridinių asmenų darbuotojai, įgalioti atstovai tvarkysime tokius papildomus duomenis, kaip įmonės pavadinimas, adresas, įmonės registracijos numeris ir mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris.

Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies B punktas (sutarties įvykdymas arba siekis imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį).

Pardavimo sutarties sudarymo faktą patvirtinantys duomenys ir su sutarties sudarymu susijusi informacija bei apskaitos dokumentai bus saugomi 10 metų po Pardavimo sutarties sudarymo, o kita informacija – 5 metus.

6. Asmens duomenys tvarkomi Jums dalyvaujant mūsų organizuojamuose žaidimuose

Mes galime organizuoti ir vykdyti žaidimus socialinio tinklo „Facebook“ ar „Instagram“ paskyrose.

Visų Duomenų subjektų, kurie dalyvauja žaidime, bus tvarkomi asmens duomenys, kuriuos jie pateikia naudodamiesi socialinio tinklo paskyra (pvz. profilio nuotrauka, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas).

Žaidimo laimėtojui identifikuoti ir apdovanoti mes tvarkysime tokius žaidimo laimėtojo asmens duomenis: vardą, pavardę, telefono numerį ir adresą; duomenys, kuriuos Duomenų subjektas pateikia naudodamasis socialinio tinklo paskyra (pvz. profilio nuotrauka, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas).

Dalyvaudamas žaidime, Duomenų subjektas sutinka, kad Duomenų valdytojas tvarkys nurodytus asmens duomenis.

Nurodyti asmens duomenys saugomi 4 savaites po žaidimo pabaigos.

7. Tiesioginė rinkodara

Asmenims, sulaukusiems 14 metų, kurie yra suteikę savo kontaktinius duomenis ir yra išreiškę norą gauti informaciją apie “taškU” siūlomas prekes ir (ar) paslaugas, elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu, telefonu, SMS žinutėmis) siųsime pasiūlymus dėl prekių pardavimo ar paslaugų teikimo, naujienlaiškius ir kitą reklaminę medžiagą, pranešime apie “taškU” naujienas.

Tiesioginės rinkodaros tikslu “taškU” tvarkys tokius Jūsų asmens duomenis: telefono numeris, elektroninio pašto adresas (privalomi duomenys, be kurių negalėsime Jums siųsti tiesioginės rinkodaros pranešimų). Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 5 metus nuo sutikimo davimo.

Jei įsigijote “taškU” parduodamų prekių ar paslaugų ir nepareiškėte prieštaravimo dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo (pvz. pažymėdami nesutikimo laukelį tiesioginės rinkodaros sutikimo formoje), mes Jums savo teisėto intereso pagrindu elektroniniu paštu siųsime pranešimus dėl prekių ar paslaugų, kurios yra panašios į Jums teikiamas paslaugas ar parduodamas prekes. Tokiu atveju, Jūsų duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu bus tvarkomi 2 metus po paskutinės prekės ar paslaugos įsigijimo.

Jūs turite teisę paprieštarauti arba bet kada atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus, susisiekdami su mumis 2 skyriuje nurodytu el. paštu.

8. Susisiekite su mumis

Yra keletas būdų, kaip galite susisiekti su mumis: telefonu, el. paštu. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Jei susisieksite su mumis – mes galime tvarkyti Jūsų mums nurodytus duomenis, t. y. vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, datą bei susirašinėjimo tekstą.

Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant atsakyti į Jums rūpimus klausimus, išnagrinėti Jūsų pasiūlymus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis nebus įmanoma susisiekti.

Susirašinėjimas saugomas 1 metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.

Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis el. paštu arba telefonu. Prašome pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

9. Interneto svetainė

Mūsų Interneto svetainėje naudojami slapukai. Naudojame slapukus, kad galėtume suasmeninti turinį bei reklamas, naudoti puslapio funkcijas ir analizuoti srautą.

Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę.  Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų Interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina gersnę svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti Interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį Interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. Išsamesnė informacija apie slapukus pateikta adresu AllAboutCookies.org.

Pagal įstatymą slapukus galime saugoti jūsų įrenginyje tik tuo atveju, jei jie būtini šios svetainės veikimui. Dėl visų kitų tipų slapukų turime gauti jūsų sutikimą.

Kai kuriuos slapukus naudoja trečiųjų šalių paslaugų teikėjai.

Absoliučiai būtini slapukai.

Šie slapukai yra būtini tam, kad mūsų svetainė galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas Jums lankantis Interneto svetainėje, o mums užtikrinant apsilankymo kokybę bei saugumą. Tai gali būti slapukai, kurie, pavyzdžiui, leidžia Jums prisijungti ir patekti į apsaugotas mūsų svetainės zonas, naudotis pirkinių krepšelio funkcija.

Analitiniai slapukai.

Šie slapukai leidžia mums atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po mūsų svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda mums pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

Funkciniai slapukai.

Šie slapukai yra naudojami Jums atpažinti, kai grįžtate į mūsų Interneto svetainę, kad galėtume pritaikyti turinį Jūsų poreikiams, įsiminti Jums aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

Komerciniai slapukai.

Naudojame savo ir trečiųjų šalių slapukus, kad kitose svetainėse rodytume suasmenintą reklamą. Tai vadinama „pakartotine rinkodara“, kuri pagrįsta naršymo veiksmais, pavyzdžiui, jūsų ieškotomis, peržiūrėtomis prekėmis.

10. Socialinės žiniasklaidos priemonės

Mūsų Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse.  Šiuo metu turime šias paskyras “Facebook“ ir , „Instagram“ tinkluose.

Mūsų paskyrose pateiktą informaciją tvarkome paskyrų administravimo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu.

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

11. Duomenų gavimas ir atskleidimas

Mes gauname Jūsų duomenis iš Jūsų bei Jūsų įrenginių.

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, tarpininkams, paslaugų tiekėjams, tokiems kaip siuntų pristatymo paslaugas ar skolų administravimą ir išieškojimą vykdančioms įmonėms, rinkodaros paslaugas, IT paslaugas teikiantiems asmenims ar subrangovams, jei pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • jei tai turime padaryti pagal įstatymą;
 • siekiant apginti savo teises ar interesus (įskaitant Jūsų duomenų pateikimą tretiesiems asmenims, siekiant išieškoti Jūsų įsiskolinimus mums);
 • ketinant parduoti veiklos ar jos turto dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos ar jos dalies pirkėjui;
 • pardavus vykdomą veiklą ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.

Išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims.

Privatumo politikoje nurodytas duomenų gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis be atskiro įspėjimo.

12. Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

13. Jūsų teisės

Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti. Jei norite gauti daugiau informacijos apie savo teises ar jas įgyvendinti, susisiekite su mumis šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu.

Nepagrįstai nedelsdami, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiksime informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Atsisakysime įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.

13.1 Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu, patvirtinkite savo asmens tapatybę; ir teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.

13.2 Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti.

13.3 Papildomos teisės

Pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises.

 1. Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
 2. Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnyje numatytais atvejais.
 3. Jūs turite teisę prašyti mūsų apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:
  • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
  • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
  • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
  • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
 4. Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.
 5. Jūs turite teisę BDAR 21 str. nustatyta tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis. Jūs turite teisę nesutikti, kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu (prie kiekvieno aukščiau nurodyto duomenų tvarkymo tikslo nurodyta kokiu pagrindu duomenys yra tvarkomi) arba tiesioginės rinkodaros tikslu.

Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos

Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui. Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, į juos būtinai atsakysime arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.

14. Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip Duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (vdai.lrv.lt).

15. Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo pateikiamų duomenų konfidencialumą taip pat už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

16. Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką be atskiro įspėjimo.

Uždaryti
Uždaryti
Prisijungti
Uždaryti
Krepšelis (0)

Krepšelyje nėra produktų. Krepšelyje nėra produktų.

0